กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 (ระยะที่ 2) ของ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201 จำนวน 1 รายการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More